Pokud se rozhodnete pro používání zábleskového světla a nebo i speedliteu mimo sáňky fotoaparátu, budete muset vyřešit jeho odpalování na dálku. Co to vlastně znamená? Studiový záblesk, ale i externí blesk jsou zařízení, která vydávají intenzivní záblesk po velmi krátký časový úsek (setiny/desetiny sekundy) a není ve fotografových silách, aby s tímto zablesknutím synchronizoval svůj prst a zmáčkl spoušť fotoaparátu přesně ve chvíli, kdy se záblesk ukáže. Proto existují různé druhy odpalování, tj. automatická synchronizace blesku a fotoaparátu, která dá studiovému světlu přesně vědět, kdy se má ukázat. Existuje samozřejmě mnoho způsobů odpalování, od synchronizačního kabelu, přes set vysílače a přijímače až po samostatné odpalovače zábleskových světel.

Co je to radiový přijímač, vysílač a odpalovač

Nejprve bychom si měli ujasnit, co je to vlastně radiový odpalovač, přijímač a vysílač. O odpalovači mluvíme v případě, že světlo (záblesk/externí blesk, ale v poslední době i některé modernější LED trvalá světla), v sobě mají zabudovaný vestavěný přijímač, který automaticky komunikuje s daným odpalovačem. Zpravidla v takové situaci musíme zakoupit odpalovač přímo k danému světlo (případně v rámci jednoho výrobce) – v takovém případě totiž nefunguje míchání různých produktů od různých výrobců. Vzhledem k unikátnímu kódování přijímače v každém světle si tedy musíme zakoupit odpovídající odpalovač.

Mluvíme-li o přijímači, můžeme si ho představit (a v mnoha případech to tak skutečně je) jako přídavnou krabičku, kterou napojíme na světlo, a která od té chvíle komunikuje s vysílačem (tzn. přijímá jeho instrukce – ať už je to samotné “odpálení”, tak změna intenzity záblesku a nebo vypnutí/zapnutí pilotky, případně indikace znovudobití).

Vysílač je pak druhá krabička, kterou si upevníme prostřednictvím sáněk na fotoaparát, a která říká zmíněnému přijímači (potažmo světlu) co má dělat.

Jaké jsou druhy odpalovačů

Synchrokabel a synchrokostka je nejzákladnějším a pravděpodobně i finančně nejméně nákladným způsobem odpalování. Synchrokostku umístíte do sáněk fotoaparátu a do vstupu na její straně (některé synchrokostky mají vstupy až na 3 synchrokabely, to znamená, že k jedné kostce – fotoaparátu – jste schopni připojit prostřednictvím kabelů až 3 záblesková světla). Kabel, vedoucí od fotoaparátu prostřednictvím synchrokostky zapojíte do příslušné zdířky, kterou je vybaveno každé studiové zábleskové světlo nebo externí blesk bez ohledu na výrobce.

Další možností je zmiňovaný SET vysílače a přijímače. Přijímač se zpravidla zapojí do světla pomocí krátkého synchrokabelu vedoucího do krabičky samotného přijímače. Dále je nutné jej zapojit do elektriky – to znamená, že v krabičce přijímače je na jednom konci otvor pro zapojení kabelku (stejný jako do světla a na druhém konci vyústění tohoto kabelku do světla. Znamená to tedy, že přijímač je jakýmsi mezičlánkem na napájecím kabelu světla. Běžně je opatřen 16ti kanálovým ovládáním. To znamená, že v závislosti na pozici čtyř ovladačů můžete nastavit kombinaci až 16ti různých kanálů (v praxi to znamená, že budete odpalovat pouze svá světla, nastavená na určitý kanál, a nebudete třeba nedopatřením odpalovat světla i kamarádovi v druhé půlce ateliéru. Takto právě fungují přístroje na rádiovém principu. Na vysílači potom najdeme zpravidla pouze testovací tlačítko.

Co se týká odpalovačů ke světlům, které mají už zabudovaný přijímač, je důležité se s prodejcem poradit, které odpalovač k jakému světlu pasuje. Někdy se jedná o jedno zařízení, někdy můžete sáhnout po odpalovači, který je kompatibilní i s dalšími výrobky daného výrobce.